หลีดเดอร์
หลีดที่ ชื่อ แก๊ง/รัฐ ราคาหลีด ชื่อ Leader ออนไลน์ล่าสุด
1 หลีดรัฐบาล Number[1] 300 บาท //
2 หลีดรัฐบาล Number[2] 200 บาท MounFoy 21/3/2021
3 หลีดรัฐบาล Number[3] 1,000 บาท Douglas_Reverson 12/4/2021
4 หลีดหมอ Number [4] 250 บาท @RER116 4/4/2021
5 หลีดแก๊ง Number [5] 300 บาท @[NoN_Zer] 16/10/2020
6 หลีดแก๊ง Number [6] 350 บาท MCMXCIXIVIII_. 8/4/2021
7 หลีดรัฐบาล Number [7] ไม่มีการขาย Wi_Leoman 14/4/2021
8 หลีดแก๊ง Number [8] 150 บาท //
9 หลีดนักข่าว Number [9] 90 บาท //
10 หลีดแท็กซี่ Number [10] ไม่มีการขาย [J_u_n_g_l_e] 13/2/2021
11 หลีดรัฐบาล Number [11] ไม่มีการขาย //
12 หลีดแก๊ง Number [12] 150 บาท //
13 หลีดแก๊ง Number [13] ไม่มีการขาย [Dev]Finz 11/4/2021
14 หลีดแก๊ง Number [14] 200 บาท Mr.Sabo._ 6/2/2021
15 หลีดแก๊ง Number [15] 150 บาท //
16 หลีดแก๊ง Number [16] ไม่มีการขาย //
17 หลีดแก๊ง Number [17] 200 บาท //
18 หลีดแก๊ง Number [18] 200 บาท Mr.Fubuki 25/2/2021
19 หลีดแก๊ง Number [19] 400 บาท Develop 27/2/2021
20 หลีดแก๊ง Number [20] 800 บาท [EMS]_Natcha 10/4/2021